Vi borrar för vatten, bergvärme & entreprenad

Välkommen

I samma organisation har vi även Jämtlands Brunnservice med utrustning för att ta hand om vattenförsörjning på längre sikt eftersom vi har en unik utrustning som är specialbyggd för att göra rent, spola samt utföra tryckning. Tryckning innebär att man med vattentryck ökar tillrinningen i befintliga vattenbrunnar.

Brunnsrenovering

Ett problem som kan uppstå med äldre vattenbrunnar är att ytvatten tränger in. Detta sker mer eller mindre året runt men oftast märks det på våren genom färg och smak. Vanligtvis går detta problemet att åtgärda. Genom att gå ned i brunnen med en specialkamerafilmar vi och kontrollerar vart problemen ligger, och monterar sedan en tätningsmanschett som stänger av brunnen för ytvatteninflöde. När vi avslutar arbetet med allt från borrning till rengöring lämnas det in ett vattenprov.