Vi borrar för vatten, bergvärme & entreprenad

kvalitet

Z-Brunnsborrning har certifiering enligt SITAC och SGU. Kraven innebär i korthet att brunnsborrare måste läsa konsument juridik, heta arbeten, arbete på väg och avlägga ett svetsprov. Syftet med detta är att vi alltid skall kunna ge högsta möjliga kvalitet till beställaren. Vi värnar också med certifieringskraven om vårt grundvatten eftersom detta är vårt absolut viktigaste livsmedel. Vågar du anlita någon annan?

Normbrunn 07

Sveriges Riksdag har antagit 16 Miljömål (läs mer) som skall nås år 2020. Ett av målen är "Grundvatten av god kvalitet". En mätbar indikator är antalet certifierade brunnsborrare. Genom att ställa krav på att borrentreprenören innehar ett personlig certifikat så ökar sannolikhetheten att nå miljömålet "Grundvatten av god kvalitet"

Normbrunnen är framtagen som en följd av Miljömålen för att påverkan på vårt värdefulla grundvatten inte skall leda till negativa effekter. Till exempel skall foderrör av stål med minsta godstjocklek av 5mm drivas ned i fast berg och tätas. Det gör vi för att inte regnvatten eller annan vätska skall kunna nå vattnet vi eller kommande generationer skall konsumera.