Vi borrar för vatten, bergvärme & entreprenad

Geoenergi

GEOENERGI - att utvinna förnyelsebar energi ur marken. Solen värmer vår jord och även en bra bit ned i berget. Genom att borra en djup brunn så kan vi ta tillvara på den energi som finns lagrad. Och solen skickar inga räkningar.

Det vi gör är att stoppa ned ett U-format plast-rör som innehåller ett biologiskt nedbrytbart frysskyddsmedel, bio-etanol, utspätt med vatten. En värmepump cirkulerar vätskan i slangen och sänker temperaturen i den med cirka 2°. Det räcker för att producera 55° vatten! Praktiskt innebär det att för varje kWh som ni förbrukar från elnätet så generar värmepumpen 5 kWh tillbaka (beroende på modell och installation). Till skillnad från att ta energi ur luften så är energin ur marken konstant och kan leverera även då det är kallt utomhus.