Vi borrar för vatten, bergvärme & entreprenad

vatten

Vi har en helhetslösning för dina behov. Dessutom har vi en hög teknisk kompetens. Markförhållandena avgör vilken teknik som bör användas för att borra en brunn. I lösa jordlager som grus och sand krävs en speciell teknik, i berg en annan.

Sänkborrmetoden

Sänkborrmetoden är den tekniskt mest lämpade för borrning efter vatten. Metoden ger ett rakt borrhål ned till önskat djup. Arbetet sker snabbt och relativt tyst.

Normalt tar det en till tre dagar att borra en brunn. Om man inte på förhand kan avgöra var det finns vatten, är det klokt att placera brunnen så att ledningsdragningen blir så enkel som möjligt. Vid vattenborrning så kan vi göra en vattenanalys som utöver Socialstyrelsens krav på fysikalisk-kemisk analys även letar efter eventuell förekomst av mikrobiologiska ämnen, uran, radon och arsenik.Vattenanalysen sänds till er cirka 1 månad efter borrningen. Extra kostnad tillkommer.

Mer detaljerad information om vattenanalys finns här.